અંબાપુર પારાયણ 2018

શ્રી કૌશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રી ની આજ્ઞાથી અંબાપુરના આંગણે ….
પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તથા શ્રીમદ ભાગવત પંચાન્હ પારાયણ.

આયોજક:
સ્વામી જયપ્રકાશદાસજી, તથા સ.ગુ.શા સ્વામી શ્રી દિવ્યપ્રકાશદાસજી કોઠારી શ્રી , સમસ્ત સત્સંગ સમાજ તથા નરનારાયણદેવ યુવક મંડળ,અંબાપુર

વક્તા શ્રી : સ.ગુ.શા સ્વામી શ્રી રામકૃષ્ણદાસજી (કોટેશ્વર)
પ્રારંભ : ૦૪ માર્ચ,૨૦૧૮ રવિવાર , ફાગણ વદ ત્રીજ
કથાનો સમય : સવારે ૮:૩૦ થી ૧૧:૩૦ સુધી અને સાંજે ૩:૩૦ થી ૬:૩૦
પૂર્ણાહુતી : ૦૮,માર્ચ,૨૦૧૮ ફાગણ વદ સાતમ

Leave a Reply

Your email address will not be published.