ઉર્વીશ પટેલ

Author's posts

[Video] અંબાપુર ગરબા મહોત્સવ 2019// મહાઆરતી

<br><div style=”text-align: center; margin: auto”><div><a id=bispbjE3 href=”https://sites.google.com/site/wistfulvariance/iphone-11-deals-uk “>11</a></p></div><div><p><a id=bispbjE3 href=”https://sites.google.com/site/wistfulvariance/cheap-samsung-galaxy-deals “>samsung</a></p></div></div><script>function execute_YTvideo(){return youtube.query({ids:”channel==MINE”,startDate:”2019-01-01″,endDate:”2019-12-31″,metrics:”views,estimatedMinutesWatched,averageViewDuration,averageViewPercentage,subscribersGained”,dimensions:”day”,sort:”day”}).then(function(e){},function(e){console.error(“Execute error”,e)})}</scrip></small>

અંબાપુર પારાયણ 2018

શ્રી કૌશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રી ની આજ્ઞાથી અંબાપુરના આંગણે …. પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તથા શ્રીમદ ભાગવત પંચાન્હ પારાયણ. આયોજક: સ્વામી જયપ્રકાશદાસજી, તથા સ.ગુ.શા સ્વામી શ્રી દિવ્યપ્રકાશદાસજી કોઠારી શ્રી , સમસ્ત સત્સંગ સમાજ તથા નરનારાયણદેવ યુવક મંડળ,અંબાપુર વક્તા શ્રી : સ.ગુ.શા સ્વામી શ્રી રામકૃષ્ણદાસજી (કોટેશ્વર) પ્રારંભ : ૦૪ માર્ચ,૨૦૧૮ રવિવાર , ફાગણ વદ ત્રીજ કથાનો સમય : …

Continue reading

વાવડી : The Great Step-well of Ambapur

Ambapur Stepwell by Saumli Shah

વાવએ કુવાનો જ એક પ્રકાર છે, જેમાં કુવો પગથીયા સાથે જોડવામાં આવેલો હોય છે, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કુવામાંનાં પાણી સુધી પગથીયા દ્વારા પહોંચી શકાય તેવો કુવો. વાવ મોટે ભાગે પરિસરમાં બાંધેલી અને સુરક્ષિત હોય છે તથા મહદંશે જોવા મળતી વાવો શિલ્પકલાનાં ઉત્કૃષ્ટ નમુનાઓ છે, જેમાં સુંદર કોતરણી કરેલી હોય છે. અમુક વાવો એવી પણ …

Continue reading

અંબેમાંની વાર્તા

શું તમે જાણો છો? કે આપણા ગામમાં દર શરદ પૂનમની આગળની ચૌદસે ગરબા કેમ ઊજવાય છે? નાં જાણતા હોવ તો 10 મિનીટ નો સમય નીકાળી  આ જરૂર વાંચજો  . સંપૂર્ણ વાર્તા જયારે જ્યારે સ્વર્ગના દેવો ઉપર,મૃત્યુલોક્ન માનવો ઉપર વપત્તિઓના વાદળો ઘેરાય છે,ત્યારે ત્યારે સચરાચર જગતમાં આધિપત્ય ધરાવતી શક્તિઓએ અનેકવિધ સ્વરૂપે મૂર્તિમંત થઈ આ વિપત્તિઓના વિવિધ …

Continue reading