અગત્યનાં સંપર્ક !

Contact to Grampanchayat

આ લિંક પર પણ જઈ શકો છો ! >>> ગ્રામપંચાયત <<<

For Funding // Donation //Sponsoring 

ફોટોનામ સંપર્ક WhatsApp માં મેસેજ કરવા !અન્ય સંપર્કો
સચિન એન. પટેલCall Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @sachinn_9123

Facebook : @patel.s.n.7
સચિન બી. પટેલCall Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @SachinPatel4545

Facebook : @SachinPatel4545
મયંક પટેલ Call Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @mayank_p97

Facebook : @MAYANKPATEL123

Contact for Content of Social Media ( Facebook/Instagram )

Photoનામ નંબર WhatsApp માં મેસેજ કરવા !અન્ય સંપર્ક
Raj Patel | Ambapurરાજ પટેલCall Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @raj__patel12

Facebook : Raj Patel
Romil Patel | Ambapurરોમિલ પટેલ Call Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @romil_47

Facebook : @romil.patel.4747
Martin Patel | Ambapurમાર્ટિન પટેલ Call Now
Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @martin_5606

Facebook : @patelmartin5606
હેમીન પટેલ હેમીન પટેલ Call Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @hemin_patidar2911

Facebook : Hemin Patel
Javal Patel | Ambapurજવલ પટેલ Call Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @javal008

Facebook : @javal.patel.1447
Divyang Patel | Ambapurદિવ્યાંગ પટેલ Call Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @urvish015

Facebook : @MarutiGroup10
Sahil Patel | Ambapurસાહિલ પટેલ Call Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @urvish015

Facebook : @MarutiGroup10
Urvish Patel | Ambapurઉર્વીશ પટેલ Call Now Send Message Now ઇન્સ્ટાગ્રામ : @urvish015

Facebook : @MarutiGroup10