ગ્રામપંચાયત

આપના ગામમાં છેલ્લે થયેલી ગ્રામપંચાયતની ચૂંટણી વખતે આપણા ગ્રામજન્યો એ નિમણુક કરેલા સભ્યો નીચે મુજબ છે.

સરપંચ તથા સભ્યોની યાદી

નામ હોદ્દો સંપર્ક વોર્ડ
ઠાકોર સુરેશજી મફાજીસરપંચશ્રી Call Nowજનરલ
રાઠોડ સુરેશજી રુમાલજી ઉપસરપંચશ્રી Call Now9
પ્રજાપતિ શીતલબેન ગૌરાંગભાઈ સભ્યશ્રી Call Now1
પટેલ અમિત અરવિંદભાઈ સભ્યશ્રી Call Now2
પારેખ કેરલબેન રાકેશભાઈ સભ્યશ્રી Call Now3
પટેલ કેતનભાઈ હરિભાઈ સભ્યશ્રી Call Now4
પટેલ પ્રકાશભાઈ વાઘજીભાઈ સભ્યશ્રી Call Now5
ઠાકોર પારૂલબેન પ્રકાશજી સભ્યશ્રી Call Now6
ઠાકોર ચંપાબેન ભીખાજી સભ્યશ્રી Call Now7
પંડયા જયશ્રીબેન દિપકકુમાર સભ્યશ્રી Call Now8
પટેલ સોનલબેન નિલેશભાઈ સભ્યશ્રી Call Now10

પંચાયતનાં કર્મીઓની યાદી

નામ હોદ્દો સંપર્ક
પટેલ કૌશિક તલાટી-કમ મંત્રી Call Now
પટેલ અક્ષેશ નરેશભાઈ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરCall Now
પટેલ રમેશભાઈ મગનભાઈ પટાવાળા Call Now
ઠાકોર લાલજી ચતુરજી બોર ઓપરેટર Call Now
દિલીપભાઈ વણકરવાયરમેન Call Now
સથવારા રવિ જે.ગ્રામસેવક(ખેતી)Call Now
ભાવિનીબેન આરોગ્ય વિભાગ Call Now
શિલ્પાબેન દિલીપભાઈ મહેતા આંગણવાડી કાર્યકરCall Now

 

ગામની વસ્તી

  • કુલ વસ્તી : 3387
  • કુલ પુરુષો : 1741
  • કુલ સ્ત્રીઓ  : 1646

કુલ મતદારો ( December ,2017 )

 • કુલ મતદારો       : 2522
 • મહિલા મતદારો : 1250
 • પુરુષ મતદારો    : 1272

ગામની વસ્તી

  • કુલ વસ્તી : 3387
  • કુલ પુરુષો : 1741
  • કુલ સ્ત્રીઓ  : 1646

કુલ મતદારો ( December ,2017 )

 • કુલ મતદારો       : 2522
 • મહિલા મતદારો : 1250
 • પુરુષ મતદારો    : 1272